رانش زمین در شمال کشور نروژ خانه‌ها را نابود کرد

19 خرداد 1399