ادامه مذاکرات مقام های دو کره در پی تنش های مرزی اخیر

01 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همزمان با ادامه روند مذاکرات ميان مقام های دو کره برای پيشگيری از بروز يک جنگ احتمالی در منطقه، رسانه های دولتی کره شمالی از تشکيل حرکت های مردمی برای پيوستن به ارتش خلق در صورت بروز جنگ خبر می دهند.