ادامه مذاکرات مقام های دو کره در پی تنش های مرزی اخیر

01 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با ادامه روند مذاکرات ميان مقام های دو کره برای پيشگيری از بروز يک جنگ احتمالی در منطقه، رسانه های دولتی کره شمالی از تشکيل حرکت های مردمی برای پيوستن به ارتش خلق در صورت بروز جنگ خبر می دهند.