«جنایت علیه بشریت در کره شمالی»

04 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد از جنایت علیه بشریت در کره شمالی صحبت می کند. از جمله: کار اجباری، گرسنگی دادن و آزار جنسی زندانیان و اعدام مخالفان سیاسی در حضورتماشاگران.