گزارش های تازه: برنامه موشکی و اتمی کره شمالی گسترده‌تر از آن است که اعلام شده

06 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش های تازه منتشر شده در آمریکا حاکی از آن است که برنامه موشکی و اتمی کره شمالی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که به اطلاع عموم رسیده است.