آزمایش موشکی کره شمالی و واکنش کره جنوبی و ژاپن

13 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آزمایش موشک بالستیکی از سوی کره شمالی،که روز چهارشنبه انجام گرفت روابط تیره این کشور با کره جنوبی را تیره تر کرد.ژاپن نیز به این آزمایش اعتراض و اعلام کرد موضوع را با همکاری آمریکا و کره جنوبی پیگیری خواهد کرد.مقامات کره جنوبی می گویند کره شمالی یک موشک قاره پیما در اقیانوس آرام آزمایش کرده است.