وضعيت حقوق بشر در کره شمالی

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش مفصل سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در کره شمالی امروز در رأس خبرهای جهان قرار داشت. سازمان ملل در اين گزارش با ارائۀ اسناد و مدارک متعدد، و فهرست شکنجه گاه های کره شمالی می گويد، ابعاد جنايات در کره شمالی به اندازه ای وسيع است که از لحاظ مفاهيم کيفری اتهام جنايت عليه بشريت بر آن صادق است. گزارش از پروانه هدايت.