رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی، همزمان با واکنش کره شمالی

30 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.