کشوری با مردمان گرسنه، اما با تکنولوژی موشکی روز: کره شمالی

24 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گسترش روزافزون فن آوری موشک نظامی و فضا پیما در کره شمالی؛ شگفتی بسیاری را در جهان برانگیخته است. چگونه می شود کشوری که مردمش در گرسنگی مفرط و قحطی بسر می برند توانسته است از عهده دستیابی به تکنولوژی پیشرفته ای مانند ساخت موشک بالستیک بر آید.