کهنه سربازان آمریکا به تجمع اعتراضی سرخپوستان در داکوتای شمالی پیوستند

15 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پیوستن کهنه سربازان آمریکایی به سرخ پوستان قبیله سو در مخالفت با ساخت خط لوله نفت در داکوتای شمالی، سپاه مهندسی ارتش آمریکا که مجری طرح است احداث بخشی از آن را متوقف کرده است.