نوروز، جشنی فراتر از مرزهای ایران

01 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشن باستانی نوروز امسال نيز همچون سالهای گذشته فراتر از مرزهای ايران در بخش های زيادی از کشورهای منطقه، از جمله عراق، آذربايجان، تاجيکستان و ترکيه با برگزاری سنت های کم و بيش همانند گرامی داشته می شود.