خندَلی: مصاحبه طنز با اهالی صدای آمریکا

01 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گپ و خودمونی با بچه های صدای آمریکا گزارش شپول عباسی و رضا محدث