جشن نوروز شورای ملی مقاومت در واشنگتن

05 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای ملی مقاومت روز جمعه، مطابق هر سال، مراسم جشن نوروزی خود را در پایتخت آمریکا برگزار کردند. دهها نفر، از دیپلماتهای سابق آمریکا تا دانشجویان آمریکایی و ایرانیان برای حضور در این جشن دعوت شده بودند. برگردان گزارش مایکل لیپین