اجرای نمایش دن کیشوت و زیبای خفته در مراکش توسط باله کلاسیک مسکو

10 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باله کلاسیک مسکو چند سالیست که در تئاتر ملی مراکش بروی صحنه میرود و نمایشهای معروف مانند دون کیشوت دریاچه قو و یا زیبای خفته را در این کشور اجرا میکند. [[PKG]]