آیا حزب جمهوریخواه ورشکسته است؟

18 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تابستان ۲۰۱۵ که نامزدی ترامپ جدی نگرفته نشده بود و نخبگان سياست آن را بيشتر يک شوخی می‌پنداشتند نورمن اورِنستين نظر دیگری داشت. وی به عنوان پژوهشگر سياسی در موسسۀ «امريکن اینترپرايز» سالهاست استدلال می کند که حزب جمهوری‌خواه عميقاً ورشکسته است.