آمریکا خواهان تحریمهای سخت تر علیه کره شمالی است

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا رسماً خواستار برقراری تحریم هائی سخت تر علیه کره شمالی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. آزمایش های اتمی و موشکی کره شمالی شبه جزیره کره را با وخیم ترین بحران سیاسی پس از بنیان گذاری آن کشور در شصت و نه سال پیش مواجه ساخته است. هوشمند میرفخرائی