کمیته نوبل: مطرح شدن نام افراد برای نامزدی جایزه نوبل حدس و گمان است

17 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنبال انتشار مطالبی در مورد صلاحیت وزیران خارجه آمریکا و ایران برای کسب جایزه نوبل صلح ۲۰۱۵، کمیته نوبل گفت مطرح شدن نام فرد یا گروهی در میان عموم، یا صرفاً حدس و گمان است، یا آن که خود آن فرد یا کسانی که او را نامزد می‌دانند، به شایعات دامن می‌زنند.گزارش گیتا آرین