نوبل فیزیک به دانشمندان ژاپنی و کانادایی رسید

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو فیزیکدان ژاپنی و کانادائی برندگان جایزه نوبل فیزیک امسال شدند. تاکا آکی کاجیتا و آرتور مک دانلد برای تحقیقاتشان در زمینه نوسانات نوترینو و نهایتا کشف این که این ذرات دارای جرم هستند جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۵ را دریافت می کنند.