آکادمی نوبل ادبیات، فتوای قتل سلمان رشدی را محکوم کرد

05 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آکادمی سوئد مسئول انتخاب برندگان جایزه نوبل ادبی فتوای قتل سلمان رشدی توسط ایران را محکوم کرد. آیت الله خمینی ۲۷ سال پیش در یک فتوا سلمان رشدی، نویسنده را به خاطر نوشتن رمان آیه های شیطانی به مرگ محکوم کرد.