یافته ها ی تازه درباره ناشناخته های مغز

14 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جایزهء نوبل پزشکی سال ۲۰۱۴، به سه دانشمند کاوشگر در مسیرهای سلولی مغز اهدا شد. دکتر محمد انتظاری متخصص مغز و اعصاب، از ایالت یوتا جزییات بیشتری را، از پژوهش برندگان نوبل و عملکرد سیستم جهت یابی مغز، در اختیار ما قرار می دهد.