نمایشگاههای کتاب ایرانی در خارج از ایران

20 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با سی امین نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاههای کتاب ایرانی در خارج از ایران و مقابله با سانسور کتاب و نشر در ایران نیز برگزارشده است. نظر شما درباره محدودیتهای انتشاراتی و بیان در ایران چیست؟ برگزاری نمایشگاه آزاد کتاب از چه نظر مهم است؟