نمايشگاه شاهنامه در دانمارک، اسرارآميزترين كتاب دنيا و قصه بی پايان

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو با يوآكيم مير سرپرست نمايشگاه شاهنامه در موزه ديويد كپنهاگ، رمزگشایی از كتاب اسرارآميز، تقليد دست خط با فن آوری نوين و سالگرد انتشار قصه بی پايان.