نمايشگاه قايق در بيروت

28 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بندر تازه نوسازی شدۀ شهر بيروت، از چند روز پيش ميزبان نمايشگاهی از قايق ها و کشتی های لوکس و مدرن شده است. گزارش از پروانه هدايت.