نمايشگاه كتاب تهران، بزرگترين رويداد فرهنگى

20 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نمايشگاه كتاب تهران بزرگترين رويداد فرهنگى در ايران است. شمار ديداركنندگان از نمايشگاه هميشه ركورد بالايى در حد ميليون يا بيشتر داشته است. به نظر شما باوجود استقبال بالايى كه از نمايشگاه كتاب مى شود، چرا تيراژ كتاب هنوز پائين است؟ نمايشگاه كتاب تا چه اندازه به تشويق مردم به كتابخوانى كمك مى كند؟