نمایشگاه جدید علی چیت‌ساز، «پسر بد» نقاشی معاصر

25 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی از ۹ تابلوی جدید از نقاش «پرفروش» گالری‌های تهران، علی چیت ساز، جمعه شب، در گالری Roots & Culture شیکاگو افتتاح شد. در مقدمه نمایشگاه، علی چیت‌ساز یکی از «پسرهای بد» هنر نقاشی معرفی شدهُ، به معنی هنرمندهائی که از نقاشی کشیدن لزوما قصدشان به وجود آوردن زیبائی نیست و هنجارهای اجتماعی و هنری و زیبائی شناختی را در هنرشان به چالش می طلبند ابائی ندارند که آثارشان گاهی حتی تماشاگر را منزجر کند. علی چیت ساز تازه دارد در آمریکا مطرح می شود، ولی در ایران به خصوص در فضای هنری و در میان گالری‌روها و مجموعه‌داران ایرانی، هنرمند شناخته شده‌ای است و نشریات هنری تهران از او تحت عنوان نقاش «پرفروش» نام می بردند. گزارش از بهنام ناطقی.