نمایشگاه هنر لندن

30 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه هنر لندن امسال که 130 گالری در آن شرکت دارند ، بعضی از ارزشمندترین آثار هنری جهان را به نمایش گذاشته. در حالی که بیشتر آثار هنری در این نمایشگاه مدرن است، چند گالریِ به تاریخ هنر در بریتانیا و آثار هنرمندان مشهور این کشور اختصاص داده شده است. گزارش از شعله داوری.