نمایشگاه های هنری در جشنواره تیرگان تورنتو

21 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عاشقانه های شاهنامه و منطق الطیر در بخش نمایشهای هنری، و فضای سوم و پژواک امید از جمله نمایشگاه های هنری در جشنواره تیرگان تورنتو بودند. گزارش از تانیا دربند خبر نگار هنری صدای آمریکا.