نمایشگاه دیدگاهها

14 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نمایشگاه "دیدگاهها" از هنرمند ژاپنی تبار، چیهارو شیوتا، در یکی از موزه های مجموعه اسمیتسونین بر پا شد. با ماندانا از این نمایشگاه دیدن کنید.