نمایشگاه آثار طراحان زیرزمینی

30 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لندن بمدت دو روز صحنه برگزاری نمایشگاه کوچکی از آثار طراحان زیرزمینی یا در واقع پیشرو ایرانی از گوشه و کنار جهان بود که توسط یک وبسایت ایرانی بنام النگو و با کمک یک موسسه غیرانتفاعی در بریتانیا که هدفش ترویج و اشاعه هنر و فرهنگ ایران در خارج از کشور است ترتیب یافته بود. بیژن فرهودی گزارش می دهد.