نمايشگاه آثار پنهان راديو اکتيو در نيروگاه فوکوشيما

08 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يک هنرمند ژاپنی با برگزاری نمايشگاهی آثار پنهان فاجعه نشت راديو اکتيو در نيروگاه هسته ای فوکوشيما را به نمايش گذاشته است. رآکتور های نيروگاه اتمی فوکوشيما دائيچی در ماه مارس سال ۲۰۱۱ بر اثر وقوع زلزله و سونامی بزرگی در ژاپن دچار خسارت شده و آثار مرگبار ناشی از نشت راديو اکتيو بطور مستقيم و غير مستقيم تا به امروز برزندگی ساکنان مناطق پيرامون آن ادامه دارد. گزاشر از سيران شرفی.