نمایشگاه آثار «رنه مارگریت» هنرمند سورئال، گزارش شباهنگ

23 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی در ایتالیا با استفاده از فناوری های پیشرفته، چشم انداز تازه ای از آثار «رنه ماگريت» از پيشگامان هنر سبک سوررئاليستی قرن بيستم ارائه داده. می ریم به دیدن نمایشگاه «کارخانۀ قلابی» که تا اواسط ماه فوریه باز خواهد بود.