نمایش مجمع مرغان در تئاتر فولجر واشنگتن

05 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایش مجمع مرغان اقتباس پیتر بروک کارگردان برجسته بریتانیایی از منطق الطیر عطار در تئاتر فولجر واشنگتن از زیر مجموعه های کتابخانه کنگره آمریکا به صحنه رفت. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا همراه با دوستداران فرهنگ عرفانی ایران از این نمایش بازدید کردند. اجرایی که دپیلماسی نمایش خوانده است.گزارش از بهمن سقایی.