نمایش خشکسالی و دروغ

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تانیا دربند خبر نگار هنری صدای آمریکا از نمایش خشکسالی و دروغ، نوشته محمد یعقوبی و اجرای از گروه تئاتر واشنگتن.