نمایش چند فیلم پرطرفدار و امیدواری به افزایش فروش گیشه؛ گزارش بهنام ناطقی از سینمای آمریکا

11 خرداد 1398