نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا: فشار دیپلماتیک بر رهبر دیکتاتور ونزوئلا ادامه خواهد یافت

07 آذر 1398