نماینده مجلس:مردم نخرند قیمت ها مهار می شود

04 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درادامه گرانی لگام گسیخته در ایران ؛ دولت با تایید این وضعیت می گوید ، مشکل اصلی گرانی است نه گران فروشی . این در حالی است که مجلس شورای اسلامی راه حل مبارز با گرانی را ، عدم خرید کالاهای گران از سوی مردم عنوان کرده است گزارش از وفا آذربهاری