نمایندگان مخالفان و دولت سوریه

05 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مخالفان و دولت سوریه در حضور  میانجی سازمان ملل متحد ، اخضر ابراهیمی ، روز شنبه ،  در سوئیس دیدار کردند. موضوع  دیدار بعدی هئیت نمایندگان دو طرف  مسائل بشر دوستانه و برقراری آتش بس در شهر حمص  است .