نمایندگان دولت در مجلس، باز هم گرانی

23 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش گرانی در هفته های اخیر موجب اعتراض هایی شده است. امروز سه تن از مسولان اقتصادی دولت به مجلس احضار شدند، اما پاسخ های آنها برای برخی از نمایندگان قانع کننده نبود. احمد توکلی، نماینده مجلس، اظهارات وزرای اقتصادی را رد کرده و گفت، «ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی قرار ندارد.» گزارش از آرش سیگارچی.