نمایان شدن نقش دلار در بازرگانی ایران

13 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که برخی از مقامات حکومتی در ایران کاهش بی سابقه ریال را فرصتی برای افزایش صادرات و کاهش واردات عنوان می کنند، گزارش ها با اشاره به نوسان دلار از افزایش چشم گیر قاچاق در ایران خبر می دهند و سیاست های دولت را مانعی برای صادرات عنوان می کنند. گزارش از وفا آذربهاری.