نلاش اوگاندا برای مقابله با اپیدمی ایبولا

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوگاندا؛ برای مقابله با اپیدمی ایبولا، کارکنان بهداشتی را در مرز جمهوری دموکراتیک کنگو مستقر کرد. .