نخستین روز مذاکرات اتمی ایران در آلماتی پایان یافت

16 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نخستین روز مذاکرات اتمی ایران و گروه ۵+۱ در آلماتی پایان یافت بی آنکه طرفین بتوانند به توافقی در رابطه با بسته پیشنهادی قدرتهای بزرگ به ایران در دور قبلی گفتگوها دست یابند. مذاکرات قرار است فردا نیز ادامه یابد. بیژن فرهودی گزارش می دهد.