نخستين روز از کنفرانس ژنو دو

03 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باوجود فضای تيره نخستين روز از کنفرانس ژنو دو ديپلمات ها هنوز اميد خود را نسبت به يافتن راه حلی برای بحران سوريه از دست ندادند.