نخست وزیر موقت اوکراین به شورای امنيت می رود

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر موقت اوکراین موضع کشورش نسبت به دخالت نظامی روسیه را به شورای امنیت سازمان ملل میبرد. آرسنی یاتسینیوک، پس از کسب حمایت سیاسی و مالی آمریکا برای دولت موقت اوکراین، در نیویورک شورای امنیت را در مورد وضعیت کشورش خطاب قرار میدهد. روز چهارشنبه در واشنگتن، یاتسنیوک با رئیس جمهوری اوباما، وزیر امور خارجه و اعضای ارشد کنگره آمریکا دیدار کرد. گیتا آرین گزارش میدهد.