نکات مثبت و منفی قانونی سازی مواد مخدر

22 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانونی سازی مواد مخدر یعنی چه، و خوب و بد آن چیست؟ آیا به نظر شما مصرف و خرید و فروش مواد مخدر باید قانونی شود؟ چرا؟