نکات مهم پزشکی و بهداشتی پس از زلزله

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکسری کارها هست که باید بعد از زلزله انجام داد تا بلایا و فاجعه های انسانی بعد از آن را به حداقل رساند. گزارش دکتر شیده رضایی را ببینید.