تصمیم نیسان برای توقف تولید یک مدل خودرو در بریتانیا هزاران نفر را بیکار می‌کند

03 فوریه 2019
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

توقف تولید یک مدل شاسی بلند نیسان در ساندرلند بریتانیا نگرانی هایی در مورد بیکاری هزاران نفر و پیامدهای منفی اقتصادی این تصمیم به وجود آورده است. برخی از سیاستمداران، تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا را دلیل این تصمیم می دانند.