آكادمی رقص نيوشا بيست و پنج ساله شد

26 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيوشا نافعی جمالی رقص نگار و مدير آكادمی رقص نيوشا در گفتگو با بهنود مكری درباره فعاليت های اين مركز هنری در شمال كاليفرنيا توضيحاتی داد.