جوان ترین شهردار در ایالت مریلند

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جوان ترین شهردار در یکی از شهرهای ایالت مریلند این هفته مراسم تحلیف خود را به جای اورد و تعهد کرد اولین اولویت او ایجاد کار و بازگرداندن تجارت ها به شهر ۴ هزار نفره " ایندین هد" باشد.برندون پالین فقط ۱۹ سال دارد و جایگزین یک شهردار ۶۹ ساله می شود.