راز مرد ۹۷ ساله، نواختن سازدهنی

13 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رمز گشایی از معمای عمر طولانی یکی از دل‌مشغولی های قدیمی بشر است و فرضیه های علمی و غیر علمی مختلفی در این باره مطرح است. در این گزارش کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا با یکی از کسانی که ۹۷ ساله است درباره تصور او از دلیل طولانی بودن عمرش به رغم بیماری مزمن تنفسی گفتگو کرده است.