نمايشگاه آثار نيما بهنود در پاريس

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گرافيست، طراح مد و نقاش ايرانی نيما بهنود آثار خود را در نمايشگاهی در پاريس به نمايش گذاشت. گزارش از نيلوفر پورابراهيم.