نماینده سازمان ملل: کمک رسانی به مردم تحت محاصره در سوریه پیشرفتی ندارد

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه می گوید از اینکه پیشرفت اندکی در کمک رسانی به مردم در مناطق تحت محاصره در سوریه صورت گرفته نا امیده شده است. دفتر سازمان ملل متحد در ژنو از روز گذشته شاهد گفتگوهای نمایندگان اپوزیسیون سوریه و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه است. گزارش نیلوفر پور ابراهیم